Conócenos

Perfil del contractant

Segons l'article 53 del Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, per tal d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, i sens perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat en els casos exigits per aquesta Llei o per les normes autonòmiques de desenvolupament o en què així es decideixi voluntàriament, els òrgans de contractació han de difondre, a través d'Internet, el seu perfil de contractant.

Dades generals

Organització contractant:  Administració general de l'Estat

Nom de l'òrgan de contractació: Institut Nacional d'Administració Pública (INAP), adscrit al Ministeri de Política Territorial i Funció Pública

CIF: Q2811002A

Activitat: serveis de caràcter general

Contacte

Gerència de l'INAP

C/ Atocha, 106, C.P.: 28012. Madrid, Espanya

Teléfons: 912739180-9284

Fax: 912739270

Horari: de 9.00 a 14.00 hores de dilluns a divendres.

Email: contratacion@inap.es

Taula de contratació de l'organisme (Resolució de 18/09/2009, BOE de 08/10/2009)

Horari del Registre de l'INAP per a presentació d'ofertes:

De 9.00 a 17.30 hores de dilluns a divendres. Dissabtes de 9.00 a 14.00 hores.

Entre el 5 de juny i el 15 de setembre, l'horari de registre serà de 8.00 a 15.00 hores de dilluns a divendres i de 9.00 a 14.00 hores els dissabtes.

Codificación DIR-3 de las unidades del INAP

 1. Oficina contable: EA0019990 Instituto Nacional de Administración Pública
 2. Órganos gestores:
  EA0019991 Dirección
  EA0019992 Centro de Estudios y Gestión del Conocimiento
  EA0019993 Departamento de Innovación Pública
  EA0019994 Gerencia
  EA0019997 Subdirección de Aprendizaje
  EA0019998 Subdirección de Formación Local
  EA0019999 Subdirección de Selección
  EA0020000 Subdirección de Selección (PS)
 3. Unidades Tramitadoras:
  EA0019995 Habilitación material del INAP
  EA0019996 Unidad de Contratación y Régimen Económico del INAP (Contratos)

Licitacions

Podeu consultar les nostres licitacions públiques a la Plataforma de Contractació de l'Estat

Administración al Dia

 

Máster en Dirección y Liderazgo PúblicosEl INAP e Iberoamerica

 

 

Proyecto CompartirInnova

 

 

 

· CONTACTE  · MAPA WEB  · ACCESIBILITAT  · GUIA DE NAVEGACIÓ  · AVÍS LEGAL

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA